Server hosting / Serverhousing

  • umístění všech serverů a technická podpora v našem sídle v Plzni
  • antivirová a antispamová ochrana
  • oznámení o doručeném E-mailu pomocí SMS zprávy
  • provoz poštovních serverů
  • vyzvedávání E-mailů pomocí mobilního telefonu
  • řešení pro elektronické obchodování na Internetu

Název projektu: Digitální transformace – podpora rozvoje a růstu společnosti SOFTECH spol. s r.o.
Komponenta: Digitální transformace podniků
Název výzvy: Digitální podnik – I. Výzva
Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005658
Harmonogram projektu: 1. 11. 2022 – 31. 8. 2024

Projekt Digitální transformace – podpora rozvoje a růstu společnosti SOFTECH spol. s r.o. je zaměřen na zvýšení digitální úroveň společnosti nákupem a zavedením pokročilých nevýrobních technologií, které přispějí k rozšíření kapacity stávající provozovny, prostřednictvím digitalizace a automatizace procesů, využitím nových moderních technologií, zvýšení bezpečnosti ICT infrastruktury, které budou tvořit ucelený technologický komplex.Cílem projektu je, s ohledem na současný stav a trendy dnešní doby, učinit patřičné kroky k digitální transformaci společnosti, což je plně v souladu se střednědobou strategií společnosti. Projekt by měl pomoci urychlit cestu k digitální transformaci, přechod na bezpapírové digitální prostředí a bezpapírovou komunikaci, zlepšit kybernetická opatření ve firemním ICT prostředí, využívání nových moderních technologií pro zlepšení produktivity práce, zjednodušení činností pomocí zautomatizování některých procesů, dostupnost kvalitních dat a informací pro lepší rozhodování a řízení společnosti, zvýšení motivovanosti zaměstnanců, odbourání některých časově náročných úkonů prováděných ručně a naplnění motta: "spokojený tým pracovníků dělá prosperující firmu".Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.